Nieuws en agenda

Online betalen

Online betalen

LST BC600-1L

LST brandmeldcentrale BC600-1L (1 lus paneel)

Home Safeguard Industries testgas

HSI testgas voor optische rookmelders

NieuwsbriefPersoonsgegevens die worden verwerkt

Brandmeldcentrales.nl BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Brandmeldcentrales.nl BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Brandmeldcentrales.nl BV verstrekt. Brandmeldcentrales.nl BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom Brandmeldcentrales.nl BV de gegevens nodig heeft

Brandmeldcentrales.nl BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Brandmeldcentrales.nl BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht.

Hoe lang Brandmeldcentrales.nl BV de gegevens bewaart

Brandmeldcentrales.nl BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Brandmeldcentrales.nl BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@brandmeldcentrales.nl. Brandmeldcentrales.nl BV zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Brandmeldcentrales.nl BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Brandmeldcentrales.nl BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wil over de beveiliging van door Brandmeldcentrales.nl BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Brandmeldcentrales.nl BV op via info@brandmeldcentrales.nl.   

http://www.brandmeldcentrales.nl/ is een website van Brandmeldcentrales.nl BV. Brandmeldcentrales.nl BV is als volgt te bereiken:

Postadres: Lindberghstraat 5a

Vestigingsadres: Lindberghstraat 5a

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 04079325

Telefoon: 0528 - 37 00 40

E-mailadres: info@brandmeldcentrales.nl  

Aanpassen privacyverklaring

Brandmeldcentrales.nl BV behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.